Avondgebed

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: wo. 02/06/2021
Tijd: 19:15 - 20:00

Locatie
Oude Kerk

Soort van activiteit:


Komende woensdag staat het Muzikaal Avondgebed in het teken van de psalm van de eerste zondag na Trinitatis: Psalm 9, met de vertrouwensvolle antifoon

‘De EEUWIGE is een burcht voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood. Wie uw naam kent, kan op u vertrouwen.’

(Ps. 9: 10,11). Gonny van der Maten speelt speelt ‘Met heel mijn hart zing ik uw eer’ (Psalm 9) van de Zwolse organist Toon Hagen (*1959) en natuurlijk ook de Geneefse melodie in de zetting van Claude Goudimel (1514-1572). Verder speelt zij Variaties over ‘Allein Gott in der Höh’ sei Ehr’ van Jan Pietersz. Sweelinck (1562-1621) en tot slot Fuga super ‘ Allein Gott in der Höh’ sei Ehr (BWV 716) van Johan Sebastian Bach (1685-1750). Nieuw is dat de Geneefse psalm in de zetting van Goudimel ook gezongen zal worden door een vocaal kwartet, dat bestaat uit Janneke Boomsma (sopraan), Cor de Jong (tenor), Jan Jansen (bas) en Gonny van der Maten (alt). Rens Bijma verzorgt de psalmlezing en toelichting op het orgelwerk van Sweelinck.

Reageren niet mogelijk.