Vreemdelingen en priesters

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: do. 10/01/2019
Tijd: 20:00 - 22:00

Locatie
De Binnenhof

Soort van activiteit:


Twee avonden, 10 en 24 januari, staan in het teken van het in 2015 uitgekomen boek van Stefan Paas, hoogleraar in Kampen en aan de VU in Amsterdam. Het boek schetst een realistisch beeld van de kerk van vroeger en nu. Het geeft een duiding van de postchristelijke omgeving waarin wij leven en hoe het mogelijk is om juist daarbinnen kerk te zijn. Dit doet de schrijver aan de hand van bijbelse beelden die ons daarbij kunnen helpen.

Ds. Gerrit Olsman leidt deze avond en hoopt van harte dat u over dit actuele thema in gesprek wilt gaan en u mee laat nemen door de hoop die spreekt uit dit inspirerende boek. Het is aan te bevelen het boek vooraf gelezen te hebben.

De schrijver zelf aan het woord

Er waait een missionaire wind door Nederland. Maar de secularisatie gaat door en veel kerken ervaren al het gepraat over ‘zending, opwekking, groei en verandering’ als weinig realistisch. Is het mogelijk om vast te houden aan de missionaire kern van het christelijk geloof en tegelijk serieus te nemen dat maar weinig mensen in Nederland het christelijk geloof de moeite waard vinden? Hoe realistisch is dat, missionair zijn in een cultuur die steeds minder in het christelijk geloof geïnteresseerd lijkt te zijn? Als kerkgroei niet lukt en de cultuur zich nauwelijks laat beïnvloeden, waarom zou je dan nog de brug naar andersdenkenden oversteken?

Stefan Paas, hoogleraar missiologie aan de VU, schreef dit boek, dat een diepgravende, toegankelijke en inspirerende visie biedt voor christenen in een postchristelijke cultuur. 

Locatie:             Zincafé in De Open Hof

Data:              Gerrit Olsman 10 jan, Stefan Paas 24 jan.

Aanvang:           beide avonden donderdag 20.00 uur

Reageren niet mogelijk.