Kerkelijk werker

Jannie van den Berg

Vanaf 15 juli a.s. ben ik uw ouderenpastor binnen de PG Soest. Ik zal me even voorstellen: ik ben 54 jaar en getrouwd met Harry. We wonen in Hoogblokland, dat is een dorp onder de rook van Gorinchem. We wonen aan de rand van de polder met een weids uitzicht. Ooit ben ik begonnen met werken in het bedrijfsleven, daarna heb ik vele jaren voor de klas gestaan binnen het basisonderwijs. Sinds 2016 werk ik als kerkelijk werker in de Protestantse Kerk. De afgelopen jaren heb ik verschillende gemeentes mogen dienen, soms twee of drie gemeentes tegelijk. Buiten mijn werk kook en bak ik graag (koolhydraatarm), zijn borduren en quilten passies waar ik soms te weinig tijd voor heb en vind ik het fijn me te verliezen in een boek. Daarnaast wandel ik graag. Ik zie er naar uit u en jullie te ontmoeten. Om met elkaar de dagelijkse verhalen te delen en te ontdekken wat God daarin wil en kan betekenen voor ons of wat Jezus ons heeft voorgedaan. Ik hou van de liederen van Huub Oosterhuis. Lied 362 vers 2 geeft mij de kracht om aan het werk te gaan en ik wil dit lied aan u en jullie meegeven als bemoediging:

 

Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,

die het gewaagd heeft onze hand te vragen;

die ons uit angst en doem heeft weggetild

en ons tot hier op handen heeft gedragen;

Hij die verlangen wekt, verlangen stilt –

vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.

Benoeming ouderen-pastor

Op 23 juni heeft de kleine kerkenraad in een extra vergadering via Zoom unaniem ingestemd met een unanieme voordracht van de sollicitatiecommissie kerkelijk werker. Per 15 juli is mw. Jannie van den Berg-Kersbergen uit Hoogblokland benoemd tot kerkelijk werker voor het ouderenpastoraat van de PGS. Zij gaat samen met anderen (Taakgroep Pastoraat, bezoekmedewerkers, pastorale ouderlingen) zorgdragen voor de pastorale zorg voor onze oudste generatie, gemeenteleden van 80 jaar en ouder. Haar aanstelling geldt voor 0,75 fte (27 uur per week) en voor tweeënhalf jaar (we hopen dat verlenging daarna mogelijk is). En tegen Jannie zeggen we: hartelijk welkom in de Protestantse Gemeente Soest.


Vacature kerkelijk werker per 1 mei 2021

De Protestantse Gemeente Soest (PGS) zoekt een enthousiaste kerkelijk werker (m/v)  (0,75 fte, voor een periode van 2,5 jaar) voor het pastoraat aan gemeenteleden van 80 jaar en ouder.

Wij zoeken een kerkelijk werker die

  • aandacht heeft voor geloofs- en levensvragen van gemeenteleden, met name van ouderen, en daarover met hen in gesprek gaat;
  • oog heeft voor en kan omgaan met verschillen in spiritualiteit binnen de gemeente;
  • hedendaagse geloofs- en levensvragen bespreekbaar maakt met respect voor de ander;
  • bereid is tot constructieve samenwerking met de predikanten en deel wil uitmaken van het pastoresteam;
  • samen met één van de predikanten deel wil uitmaken van de taakgroep pastoraat en zich als coach wil opstellen voor de pastoraal medewerkers;
  • ervaring heeft als kerkelijk werker in stervens- en rouwbegeleiding;
  • zelfstandig kan voorgaan in uitvaartdiensten;
  • geregistreerd is als kerkelijk werker.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

Reageren niet mogelijk.