Kerkelijk bureau Protestantse Gemeente Soest

Het Kerkelijk Bureau

Het Kerkelijk Bureau van de Protestantse Kerk verzorgt voor de wijkgemeenten Emmakerk, de Open Hof, de Oude Kerk en de Wilhelminakerk de leden- en de financiële administratie. Het Bureau beschikt daarvoor over een eigen administratief computersysteem dat wat betreft de leden is gekoppeld aan het landelijk PKN-bestand. Dit laatste heeft op zijn beurt een selectieve koppeling met bestaande gegevens van de GBA (Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens), de administratie van de burgerlijke gemeenten in Nederland. Deze koppeling ontbreekt voor diegenen die de SILA (Stichting Interkerkelijke Leden Administratie) daar om gevraagd hebben. Zij moeten zelf hun veranderingen aan het KB doorgeven. Voor een ander deel wordt gerekend op de informatie die door de leden van bovengenoemde kerken zelf wordt verstrekt. Deze informatie betreft zowel adreswijzigingen als geboorten, dopen, belijdenis, huwelijken, naamswijzigingen, echtscheidingen en overlijdens. Eventueel kunt u voor uitgifte en inleveren van doop-, belijdenis- en verbintenisattestaties ook bij Park Vredehof terecht. Het Kerkelijk Bureau verzorgt tevens het in- en uitschrijven van leden, maar de opdracht hiertoe wordt bij voorkeur via één van de predikanten ontvangen.

De Wijkgemeente van Bijzondere Aard (WBA), de Johanneskerk, verzorgt zelf de ledenadministratie.

Voor Emmakerk, De Open Hof, De Oude Kerk en Wilhelminakerk

Adres: Park Vredehof 2, 3762 DV Soest
E-mail: kerkelijkbureau@pgsoest.nl
Telefoon: 035-683 65 41

Aanmelding als lid van de kerk

Indien u lid wilt worden van de Protestantse Kerk in Nederland en van de Protestantse Gemeente Soest, dan kunt u gebruik maken van dit inschrijfformulier (download als pdf).

Afmelding als lid van de kerk

Indien u ingeschreven staat bij de Protestantse Gemeente Soest en
– over wilt gaan naar een andere protestantse gemeente,
– over wilt gaan naar een ander kerkgenootschap of
– uitgeschreven wenst te worden uit de Protestantse Kerk in Nederland,

dan kunt u gebruik maken van dit mutatieformulier (download als pdf).

Nadat u het benodigde formulier hebt geprint, ingevuld en ondertekend, kunt u het per post doen toekomen aan het Kerkelijk Bureau. U mag het natuurlijk ook eerst scannen en daarna per e-mail verzenden.

Aanmelden voor Dichtbij

Bijna elke week wordt er een digitale nieuwsbrief verzonden met detail-informatie over de komende kerkdiensten en actuele berichten vanuit de Taakgroepen en Colleges.

U kunt zich aanmelden per e-mail naar kerkelijkbureau@pgsoest.nl of tel. 035-683 65 41

Collectebonnen

Collectebonnen zijn bij het Kerkelijk Bureau, Park Vredehof 2, verkrijgbaar.

U kunt kiezen uit:
• 20 bonnen van € 0,50 = € 10,-
• 20 bonnen van € 1,00 = € 20,-
• 20 bonnen van € 1,50 = € 30,-
• 20 bonnen van € 2,50 = € 50,-

U kunt de bonnen persoonlijk afhalen tegen contante betaling tijdens de bezoekuren van het Kerkelijk Bureau (di en do 14 – 17 uur). U kunt ook het verschuldigde bedrag overmaken op één van de beide bankrekeningen van de Protestantse Gemeente in Soest onder vermelding van uw adres, het aantal en het soort dat u wilt ontvangen. U krijgt de bonnen dan enige tijd later thuisbezorgd. De snelste manier om de collectebonnen te bestellen is klikken op onderstaande knop en betalen via iDeal.

Het bedrag dat u besteedt aan collectebonnen kunt u net als uw kerkelijke bijdrage gebruiken om vermindering van Inkomstenbelasting te realiseren als u per jaar meer dan 1% (met een minimum van €. 60,- ) van uw drempelinkomen besteedt aan giften.

Bankrekeningen Protestantse Gemeente in Soest:

NL 33 RABO 0359904866 en NL 21 INGB 0009230356
Beide t.n.v. Coll. Kerkrentmeesters Prot.Gem.Soest

ANBI – RSIN: 8105 3343 31

Reageren niet mogelijk.