Elke maandagmiddag en vrijdagochtend kun je er terecht voor ontspanning, gezelligheid of juist even rust. Er is koffie en thee verkrijgbaar, die je kunt opdrinken in een van de zithoeken. Misschien met een goed boek uit de boekenkast of een interessant tijdschrift. De gastvrouwen en gastheren staan ook klaar voor een praatje. Heb je vragen of zit je ergens mee dan zijn zij een luisterend oor.


Een aanlandplek voor wie verbinding zoekt

Met ingang van maart 2020 heeft Soest een Diaconaal Inloophuis. De Binnenhof aan de Veenbesstraat 2 wordt vanaf 6 maart op vaste tijden opengesteld voor iedereen die zin heeft in ontmoeting, behoefte heeft aan een luisterend oor of een steun in de rug zoekt. ,,Onze hoofdtaak is aanwezig zijn,’’ zegt Joost Kruiswijk, voorzitter van het stichtingsbestuur. ,,In een huiselijke sfeer ontvangen wij mensen; je kunt het een aanlandplek noemen.’’

Coördinator en vrijwilligers

Het inloophuis is een gezamenlijk initiatief van de Protestantse Gemeente Soest, de gereformeerde kerk De Schuilplaats en de Evangeliegemeente Soest, die dit financieel mogelijk maken voor de komende drie jaar. Inmiddels is een coördinator gevonden die het inloophuis concreet vorm en inhoud gaat geven in samenwerking met een groep vrijwilligers waarvan zich de eersten zich al bij ons hebben aangemeld. De coördinator Nadia Kroon, die 1 januari in dienst treedt, brengt veel ervaring mee en de vrijwilligers zullen na een korte opleiding mee gaan draaien. Na een opstartfase in de eerste maanden van het nieuwe jaar streeft het inloophuis naar openstelling van vier dagdelen in de week, te beginnen op maandagmiddag en vrijdagochtend.

Ontmoeting faciliteren

,,Het inloophuis dat wij voor ogen hebben, beoogt vooral ontmoetingen te faciliteren en daarmee de gemeenschap van mensen onderling te bevorderen. Het kennen van elkaar draagt bij aan de leefbaarheid in Soest, kortom een ‘ontmoetingsplek’ voor mensen,” zegt Joost.
,,Onze eerste doelstelling is aandacht geven aan mensen in soms moeilijke omstandigheden,’’ vult bestuurslid Gijs Kuiper aan. ,,In deze samenleving zijn er mensen die tussen wal en schip vallen. Dat het minder goed met ze gaat, zien we vaak niet. Ze kunnen zich verloren of eenzaam voelen, ze missen een sociaal netwerk en missen vaste contacten. Ze vinden geen aansluiting.’’
,,Niet iedereen slaagt erin om de weg te vinden in onze sociaal-maatschappelijke jungle,’’ voegt Joost eraan toe. “Soms is er gewoon behoefte aan tijd voor menselijk contact, dat bij officiële instanties meestal ontbreekt. De medewerkers van het inloophuis nemen die tijd wel en hopen door deze ontmoetingen mensen te ondersteunen in hun zoektocht.’’
Gijs hoopt dat mensen door de ontmoetingen gemotiveerd worden om te zorgen dat het beter met hen gaat. ,,Wij willen graag mensen helpen om te ontdekken wat hun kracht is. Dat doen we in een veilige omgeving, waar ze geaccepteerd worden zoals ze zijn. Wij proberen hun gevoel van eigenwaarde te vergroten. Dat kan hen helpen om activiteiten te ondernemen waardoor ze onder de mensen komen en hun netwerk vergroten. Vanuit onze diaconale visie bieden wij, indien daar behoefte aan is, ook ruimte voor gesprekken over zingeving.”

Hulpverlening

De leiding van het inloophuis is er alert op dat bezoekers zo nodig worden doorverwezen naar professionele hulpverlening. ,,Die kunnen wij niet bieden, dat is ook niet onze doelstelling, maar we kunnen wel de verbinding maken met mensen en organisaties die hen verder kunnen helpen,’’ zegt Joost. ,,We verwachten, gezien ervaringen elders, dat mensen die elkaar hier ontmoeten elkaar ook helpen en stimuleren om hun leven verder gestalte te geven. Wij komen niet met een activiteitenplan, maar bieden een omgeving waarin dingen ontstaan. De coördinator is de sleutelfiguur en die zal van meet af aan de leiding hebben in het opzetten van het programma en de werkwijze en aanpak van het inloophuis, in samenwerking met vrijwilligers.’’
,,We gaan maar gewoon beginnen,’’ zegt Gijs. ,,Want het is zonneklaar dat dat er behoefte aan een inloophuis is. Overal in het land zien we inloophuizen die al jaren met succes draaien. En die zijn ook maar gewoon begonnen. We zien het wel. Maar we hebben er veel zin in.’’

Spreekt dit artikel je aan en zou je als vrijwilliger mee willen werken aan dit initiatief?

Lees meer

Tekst: Piet van Dijk

terug naar diaconaal netwerk

 

Reageren niet mogelijk.