Diaconaal Netwerk

Het Diaconaal Netwerk Soest is een samenwerkingsverband van verschillende kerken in Soest. Het is opgericht om gezamenlijk meer te kunnen bereiken en de samenwerking met de burgerlijke gemeente mogelijk te maken. Daardoor kon SchuldHulpMaatje ook in Soest worden opgericht.

Schuldhulpmaatje Soest

Het project is twee jaar geleden officieel van start gegaan. Inmiddels zijn er 19 maatjes actief, hebben ze tientallen hulpvragen ontvangen en worden vele hulpvragers ondersteund in Soest en Soesterberg. Veel locale instanties verwijzen naar hen door. Via de landelijke website van ‘Uit de schulden’ en artikelen in de plaatselijke pers vinden mensen hen.

De maatjes krijgen te maken met administratie op orde brengen; begeleiding bij aanvragen uitkering; toeleiding naar Loket Schulden en de Kredietbank; zaken met de Belastingdienst afhandelen; zorgen voor vermindering van uitgaven; schuldenregelingen treffen met schuldeisers; deurwaarders buiten de deur houden; voorkomen uitzetting woning.

Vooral een luisterend oor en bemoedigende schouderklop zijn vaak belangrijk.
SchuldHulpMaatje is een landelijk samenwerkingsverband van kerken in Nederland, een bond voor ouderen en bureaus voor schuldhulpverlening.

Iedereen kan een beroep doen op de hulp van een maatje, ongeacht geloof, geslacht, ras of levensovertuiging.

Aanmelding hulpvragers via Tanja Minks:
E-mail:  shmsoest@gmail.com
Telefoon:  06 - 28 51 43 70

Reageren niet mogelijk.