Contact

Kerkelijk Bureau

Protestantse Gemeente Soest

Medewerkster: Mevr. Janke Wassenaar

A| Park Vredehof 2, 3762 DV Soest

E| kerkelijkbureau@pgsoest.nl

Telefonisch bereikbaar: 035 683 65 41

dinsdag          09 – 12 en 14 – 17 uur
donderdag     09 – 12 en 14 – 17 uur

Bezoektijden:
dinsdag          14 – 17 uur
donderdag     14 – 17 uur

Op onderstaande link vindt u onder andere meer informatie over:

  • Aanmelding als lid van de kerk
  • Mutatieformulier

Meer informatie

Privacy Statement

Collectebonnen bestellen

ANBI gegevens

Hulporganisaties

Christelijk Maatschappelijk Werk

Nieuweweg 14, 3765 GD Soest
T| 033 469 24 00 – op werkdagen tussen 9.00 en 10.00 uur.
U kunt dan vragen naar het christelijk maatschappelijk werk.

SchuldHulpMaatje Soest

Gratis schuldhulpverlening door getrainde vrijwilligers.

E|  Anca Veenendaal – Hendriks
I |  SchuldHulpMaatje Soest
M| 06 28 51 43 70

Stichting Hulp In Praktijk (HIP)

Stichting HiP zorgt voor contactvorming tussen mensen en doorbreekt zo de anonimiteit in de samenleving.

I | www.stichtinghip.nl
T| 0900 447 447 4 (hulplijn)
(werkdagen 9.00-12.00 en 13.30-15.00 uur)

Stichting Present Soest

biedt groepen burgers de mogelijkheid om een zinvolle en goed bestede dag te beleven.

E| coördinator

I | www.stichtingpresent.nl/soest

Wijdekerk

Met de vermelding op wijdekerk.nl wordt de PGS herkend als gemeente waar LHBT’ers als volwaardig worden geaccepteerd. De PGS staat open voor iedereen, ongeacht welke achtergrond.

Communicatie

Contact Protestantse Gemeente Soest: 

Bea Engelsman, scriba – T: 06 33 68 43 01

E: kerkenraad.pgsoest@gmail.com

Adem

Adem verschijnt 10x per jaar en wordt per post bezorgd bij alle leden van de Protestantse Gemeente Soest. Adem is het interne communicatiemiddel.

Hoofdredacteur: E| ds. Gerrit Olsman

Dichtbij

Dichtbij is een wekelijks bericht van de Protestantse Gemeente Soest met actuele informatie van alle wijkgemeentes. De weekbrief wordt per e-mail aan de abonnees verstuurd. Copy voor dinsdag 21.00 uur sturen aan: E| redactieadem@gmail.com

Coördinatie mailing: E| Pieter de Jong

Geloveninsoest.nl

Deze algemene PGS website vervangt sinds 2019 de websites van de voormalige wijkgemeentes. Tevens bevat de website een portal (kerkplein soest) naar andere kerkgenootschappen in Soest. De website beoogt zowel leden als niet-leden welkom te heten voor een bezoek aan de site en biedt de bezoekers de mogelijkheid om te reageren.

Contactpersoon: E| Jeroen Zevering

Secretariaat: E| secretariaat@geloveninsoest.nl

Bouw website: Sylvester Roest

Zininsoest.nl

De website zininsoest.nl is ontwikkeld onder auspiciën van taakgroep Kerk naar buiten en faciliteert de pioniersplek van de PGS.

Contactpersoon: E| Gerrit Olsman

Zaalreservering

Emmakerk:

Regentesselaan 2b
Koster: Sylvia de Vries
E| reserveringEK@pgsoest.nl
T| 035 683 56 51 of b.g.g. M| 06 411 186 62
mobiel bereikbaar op vrijdag 15-17 uur

De Oude Kerk

Torenstraat 1
Reservering: E| Gerda Vugts
T| 035 5880260

Open Hof/De Binnenhof

Veenbesstraat 2
Beheerder: E| Bert Groothuis
T| 034 601 11 97 / 06 48 07 99 14

Reservering: E| Van der Wal

De Willemien/de Rank

Soesterbergsestraat 18
Beheerder: E| Sjef Peeters
T| 035 601 37 59
I | www.dewillemien.nl

Pastores PGS

E| Ds. Corine Havelaar-Bakker
M| 06 22 54 23 26

E| Ds. Gerrit Olsman
T| 035 602 06 66

E| Ds. Marjan van der Wal
M| 06 44 52 41 41

Kerkelijk werker

E| Jannie van den Berg
M| 06 43 29 51 50

Vertrouwenspersoon

….

E|
M|

Reageren niet mogelijk.