Contact

Kerkelijk Bureau

Protestantse Gemeente Soest

Medewerkster: Mevr. Janke Wassenaar

A| Park Vredehof 2, 3762 DV Soest

E| kerkelijkbureau@pgsoest.nl

Telefonisch bereikbaar: 035 683 65 41

dinsdag          09 – 12 en 14 – 17 uur
donderdag     09 – 12 en 14 – 17 uur

Bezoektijden:
dinsdag          14 – 17 uur
donderdag     14 – 17 uur

Op onderstaande link vindt u onder andere meer informatie over:

  • Aanmelding als lid van de kerk
  • Mutatieformulier

Meer informatie

Kerkelijk bureau voor de Johanneskerk

Scriba Hervormde Wijkgemeente vba,
Postbus 449, 3760 AK Soest,
T| 035 602 05 91
E| johanneskerk@pgsoest.nl

Hulporganisaties

Christelijk Maatschappelijk Werk

Nieuweweg 14, 3765 GD Soest
T| 033 469 24 00 – op werkdagen tussen 9.00 en 10.00 uur.
U kunt dan vragen naar het christelijk maatschappelijk werk.

SchuldHulpMaatje Soest

Gratis schuldhulpverlening door getrainde vrijwilligers.

E|  Anca Veenendaal – Hendriks
I |  SchuldHulpMaatje Soest
M| 06 28 51 43 70

Stichting Hulp In Praktijk (HIP)

Stichting HiP zorgt voor contactvorming tussen mensen en doorbreekt zo de anonimiteit in de samenleving.

I | www.stichtinghip.nl
T| 0900 447 447 4 (hulplijn)
(werkdagen 9.00-12.00 en 13.30-15.00 uur)

Stichting Present Soest

biedt groepen burgers de mogelijkheid om een zinvolle en goed bestede dag te beleven.

E| coördinator

I | www.stichtingpresent.nl/soest

Wijdekerk

Met de vermelding op wijdekerk.nl wordt de PGS herkend als gemeente waar LHBT’ers als volwaardig worden geaccepteerd. De PGS staat open voor iedereen, ongeacht welke achtergrond.

Communicatie

Contact Protestantse Gemeente Soest: 

Bea Engelsman, scriba – T: 06 33 68 43 01

E: kerkenraad.pgsoest@gmail.com


Vuur

Hoofdredactie: Heleen Hamberg
E| redactie@geloveninsoest.nl

Secretariaat:
A| Park Vredehof 2, 3762 DV Soest
E| secretariaat@geloveninsoest.nl

Abonnement

Wilt u het tijdschrift Vuur thuis in Soest bezorgd krijgen meldt u dan aan als abonnee.

Aanmelden als abonnee

Afmelden als abonnee

Vuur is een gratis uitgave van de Protestantse Gemeente Soest en wordt 3 maal per jaar bij abonnees bezorgd en 1 maal per jaar huis-aan-huis verspreid. Oplage kerstnummer  14.000 exemplaren.

Vrijwillige bijdrage

Adem

Adem verschijnt 10x per jaar en wordt per post bezorgd bij alle leden van de Protestantse Gemeente Soest. Adem is het interne communicatiemiddel.

Hoofdredacteur: E| ds. Kees Bregman

Dichtbij

Dichtbij is een wekelijks bericht van de Protestantse Gemeente Soest met actuele informatie van alle wijkgemeentes. De weekbrief wordt per e-mail aan de abonnees verstuurd. Copy voor dinsdag 21.00 uur sturen aan: E| redactieadem@gmail.com

Coördinatie mailing: E| Pieter de Jong

App CHRCH

Nieuws, activiteiten en agenda/taak/ledenlijst van de PGS zijn direct beschikbaar op uw telefoon. Download de gratis App CHRCH uit de App Store / Play Store en selecteer Soest.
Vanwege privacy aspecten bevindt een belangrijk deel van de informatie zich achter een log-in, daarom moet u zich eerst registreren. Alleen leden van de PGS hebben toegang tot dit afgeschermde deel. Lees meer.

Coördinatie: E| Jaap Gaasenbeek

Geloveninsoest.nl

Deze website sluit aan bij het tijdschrift Vuur en biedt een podium aan mensen in Soest die geïnteresseerd zijn in  levensvragen en geloof ongeacht of ze lid zijn van de Protestantse Gemeente Soest.

Contactpersoon: E| Leen Lievaart

Secretariaat: E| secretariaat@geloveninsoest.nl

Bouw website: Sylvester Roest

Zininsoest.nl

De website zininsoest.nl is ontwikkeld onder auspiciën van taakgroep Kerk naar buiten.

Contactpersoon: E| Gerrit Olsman

Pastores PGS

E| Ds. Kees Bregman
M| 06 17 25 65 44

E| Ds. Corine Havelaar-Bakker
M| 06 22 54 23 26

E| Ds. Gerrit Olsman
T| 035 602 06 66

E| Ds. Marjan van der Wal
M| 06 44 52 41 41

Kerkelijk werker

E| Janneke Bron
M| 06 40653487

Vertrouwenspersoon

E| Sietsko Thijs
M| 06-53755346

Zaalreservering

Emmakerk:

Regentesselaan 2b
Reservering: E| reserveringEK@pgsoest.nl
T| 035 683 56 51 (of b.g.g.
T| 035 601 25 31 fam. Donker)

De Oude Kerk

Torenstraat 1
Reservering: E| Gerda Vugts

Open Hof/De Binnenhof

Veenbesstraat 2
Beheerder: E| Bert Groothuis
T| 034 601 11 97 / 06 48 07 99 14

Zaalreservering: E| Van der Wal

Wilhelminakerk/de Rank

Soesterbergsestraat 18
Beheerder: E| Joan Paul
T| 035 601 37 59
I | www.dewillemien.nl

Website Protestantse Gemeente Soest, aangesloten bij de Protestantse Kerk Nederland. Kerkelijk Bureau, A| Park Vredehof 2, 3762 DV Soest.

Reageren niet mogelijk.