Verkiezing ‘Bruggenbouwer van Soest 2018′

De redactie van magazine Vuur heeft acht bevlogen Soesters genomineerd voor de titel ‘Bruggenbouwer van Soest 2018’. Afgelopen jaar portretteerden we deze acht verbinders: mensen die bewust of onbewust bruggen slaan tussen verschillende mensen of groepen mensen.

Meer dan 1000 stemmen werden via deze website uitgebracht. De geldige stemmen zijn samengevoegd met het oordeel van de vakjury.

Als winnaar kwam uit de telling naar voren Ali Albostan. Hij is de  ‘Bruggenbouwer van Soest 2018’

Op zondag 6 januari werd tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de PGS in De Open Hof  de uitslag bekend gemaakt. De genomineerden kregen bloemen en een dankwoord van de oud-voorzitter van de Protestantse Gemeente Soest, tevens lid van de vakjury, de heer Fred Heidinga. Alle genomineerden juichten de verkiezing van Ali Albostan toe. Harm Heinen werd door zijn vrouw, 2e van links, vertegenwoordigd.

De jury roemt Ali Albostan vanwege zijn interculturele en interreligieuze bijdrage aan de Soester samenleving. Hij zet zich in voor de verbinding tussen jongeren en ouderen. En hij is actief in het versterken van de verbinding tussen de islam en andere geloofsgemeenschappen. Ali bleek de jongste van de genomineerden. Als winnaar kreeg hij een vuurpot met de uitnodiging om het vuur van de verbinding ook in 2019 brandend te houden.

Lees hieronder meer over ieder van de acht genomineerde bruggenbouwers.

01. Sandra Schuin (1967) verbindt door het welzijn van mensen voorop te zetten. Ze is HR-adviseur, yoga-docente en werkt als CRDL-adviseur om het contact tussen dementerdenden en hun omgeving te stimuleren.

Lees meer

02. Harm Heinen (1952) is eigenaar van tuincentrum ’t Vaarderhoogt. Hij bouwt bruggen door het organiseren van vele activiteiten waar hij kleine ondernemers, hobbyisten, verenigingen en goede doelen een podium biedt.

Lees meer

03. Anne Breemer (1961) zorgt als manager van Stayokay voor verbinding tussen gasten en Soester ondernemers. Ook organiseert hij workshops en ondersteunt mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Lees meer

04. Jannelies van Berkel (1969), lokaal politicus en oprichter van ‘Wij zijn Soest’, stimuleert verbinding tussen mensen en instanties met verschillende achtergronden. Ze boort  de kracht in de samenleving aan.

Lees meer

05. Ali Albostan (1990) zorgt als penningmeester van de Fatih Moskee voor verbinding tussen moskee en Soester gemeenschap. Hij organiseert rondleidingen, activiteiten voor jongeren en ont- moetingen met andere geloofsgemeenschappen.

Lees meer

06 Antonio vd Hengel (1972), bevlogen horecaondernemer en actieve vrijwilliger, bouwt bruggen door mensen kansen te geven. Hij leidt jonge mensen op tot horecaondernemer en organiseert activiteiten voor het goede doel.

Lees meer

07 Janet Schutte (1971) is leerkracht op ‘zwarte’ basisschool De Egelantier en vrijwilliger bij het Repair Café. Ze bouwt bruggen door ontmoetingen te stimuleren tussen gezinnen van verschillende nationaliteiten.

Lees meer

08 René van Hal (1950) is lekenpredikant voor de katholieke kerk en bestuurder van verschillende verenigingen in Soest. Als bruggenbouwer brengt hij de werelden van de kerk, de politiek, het verenigingsleven en de burger bij elkaar.

Lees meer

1 reactie

  1. Sera Willemsen-
    7 januari 2019 at 10:24

    Heel fijn en terecht dat Ali gewonnen heeft!