Leen Lievaart

27
okt

Kerstpakkettenactie 2021

Ook dit jaar willen we, rond de kerstdagen, namens de Soester kerken een kerstpakket gaan bezorgen bij mensen in Soest en Soesterberg die het financieel moeilijk hebben. Wij willen deze mensen op deze manier laten weten dat er ook aan hen gedacht wordt. De Evangeliegemeente Soest, de Gereformeerde kerk vrijgemaakt, de Ichtuskerk, de diaconie van de Prot. Gemeente Soest en de caritas van de RK kerk vragen daarbij om uw medewerking in de vorm van

Read more

26
mrt

Weg van de Hoop

24
apr

viering

Kerk TV PGS frame src=”//kerkdienstgemist.nl/playlists/9667/embed?media=video&playerheight=480″ width=”640″ height=”680″ frameborder=”0″ scrolling=”no” allowfullscreen=”allowfullscreen”><span data-mce-type=”bookmark” style=”display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;” class=”mce_SELRES_start”></span><span data-mce-type=”bookmark” style=”display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;” class=”mce_SELRES_start”></span><span data-mce-type=”bookmark” style=”display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;” class=”mce_SELRES_start”></span>

2
dec

Stan Uyland

05 Stan Uyland (‘63) Initiatiefnemer van vele lokale maatschappelijke projecten Stan Uyland start allerlei maatschappelijke initiatieven, zoals Fonds voor Soest(erberg) en het GIDSnetwerk, dat als doel heeft om lokale problemen te signaleren en samen met alle partijen op te lossen. Het gaat bijvoorbeeld om jeugdwerkloosheid, drugs- en alcoholgebruik onder jongeren en eenzaamheid. Hij was bestuurslid van verschillende ondernemersverenigingen en tot voor kort voorzitter van de Rotary Club Soest. Hij zette ReconnAct op, een maatjesproject om
Read more
4
feb

App Church

De App Protestant is per 1 maart j.l. gestopt. De taakgroep Communicatie PGS heeft de afgelopen periode hard gewerkt aan een vervanging en die is er gekomen: namelijk de App Chrch , te downloaden vanuit App Store en Play Store. Chrch heeft, naast de bekende communicatie kanalen voor nieuws en activiteiten, o.a. de rooster/taak/ledenlijst functies voor de erediensten van de PGS. Deze geven een snel toegankelijk en eenduidig overzicht van alle medewerkenden aan die eredienst

Read more