App Protestant gaat stoppen!

Terug naar activiteiten

De App Protestant gaat stoppen per 1 maart a.s. De taakgroep Communicatie PGS heeft de afgelopen periode hard gewerkt aan een tijdige vervanging en die is er gekomen: n.l. de App Chrch , te downloaden vanuit App Store en Play Store.

Chrch heeft, naast de bekende communicatie kanalen voor nieuws en activiteiten, o.a. de rooster/taak/ledenlijst functies voor de erediensten van de PGS. Deze geven een snel toegankelijk en eenduidig overzicht van alle medewerkenden aan die eredienst en daarnaast mogelijkheden tot direct tel. of mail contact met leden van de PGS.

Deze laatste functies bevinden zich, vanwege privacy aspecten, achter een log-in en zijn alleen toegankelijk voor leden van de PGS.

Lees ook in Adem en Dichtbij over deze app. En … registreer je tijdig, dus vóór 1 maart.

Voor vragen en meer informatie mail naar: app@pgsoest.nl

Reactie plaatsen