Johanneskerk – activiteiten

Van harte welkom in de Johanneskerk

Kerkdiensten

Elke zondagmorgen om 10 uur komen we samen om te luisteren naar wat God ons te zeggen heeft, de lofzang te zingen en elkaar te ontmoeten.

We lezen uit de Herziene Statenvertaling, zingen uit de psalmberijming 1773 en de bundel Weerklank. Deze bundel bevat onder andere nieuw berijmde psalmen, liederen uit het Liedboek, Opwekking, Taizé.

De huidige coronamaatregelen betekenen maximaal 30 kerkgangers, kinderen tot 12 jaar niet meegerekend. Aanmelding is niet nodig. Bij binnenkomst s.v.p. mondkapje dragen, naam noteren en handen ontsmetten.

Een overzicht van de diensten is te vinden op www.kerktijden.nl

De kerkdiensten zijn live (en ook later) te volgen via www.kerkdienstgemist.nl

Kinderbijbelclub

Tijdens de dienst luisteren de kinderen in een aparte ruimte naar een bijbelverhaal, er wordt gezongen en een verwerking gemaakt. Vóór de preek gaan de kinderen daarheen en vóór de zegen komen ze terug in de kerk. Wegens de coronamaatregelen is er momenteel geen kinderclub.

Bijbelkring

Eén keer per maand is er op dinsdagmorgen een bijbelkring in de Johanneskerk onder leiding van ds. P. Vermaat. Datum en onderwerp worden vermeld in ‘Adem’, Dichtbij en de nieuwsbrief van de Johanneskerk. 

Identiteit

De Johanneskerk behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en is een Hervormde Wijkgemeente van bijzondere aard (Wba) binnen de Protestantse Gemeente Soest (PGS). Binnen de PGS neemt de Johanneskerk een plaats in als hervormde wijkgemeente, die zich rekent tot de modaliteit van de Gereformeerde Bond. De Bijbel is onze leidraad en bron voor prediking en geloof.
Wij willen een open, gastvrije en toekomstgerichte  gemeente zijn waar voor ieder mens een plek is.

Reageren niet mogelijk.