Johanneskerk – activiteiten

Van harte welkom in de Johanneskerk

Kerkdiensten

De kerkdiensten in de Johanneskerk zijn iedere zondag om 10 uur. Kerkgangers zijn van harte welkom. De dienst kan ook online bijgewoond worden

Elke zondag komen we als Johannesgemeente samen om elkaar te ontmoeten en te luisteren naar wat God ons te zeggen heeft vanuit de Bijbel.

Voor de (kleine)kinderen is er een kinderbijbelclub. Voordat de preek begint, gaan de kinderen met de leiding mee naar een andere ruimte om daar te luisteren naar een Bijbelverhaal en hiermee creatief bezig te zijn. De kinderen komen weer in de dienst terug om samen met de gemeente de zegen te ontvangen.
We lezen uit de Herziene Statenvertaling en zingen de Psalmberijming van 1773 en uit de liedbundel Weerklank.
Wij zien er naar uit om u en jou in onze gemeente te mogen verwelkomen. Kom gerust eens langs. Iedereen is welkom. Als u meer zou willen weten over onze gemeente, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.

Een actueel overzicht van de komende kerkdiensten kunt u vinden op deze site en www.kerktijden.nl

De kerkdiensten zijn ook live te volgen via www.kerkdienstgemist.nl

Kinderbijbelclub
Kinderen horen helemaal bij de gemeente en worden dan ook in de kerkdiensten verwacht. Iedere zondagmorgen gaan de kinderen van de gemeente, voordat de preek begint, met de leiding mee naar een andere ruimte om daar te luisteren naar een Bijbelverhaal en aansluitend iets te tekenen of te knutselen. Tijdens het voorspel van het laatste lied dat in de dienst wordt gezongen, komen de kinderen weer in de dienst terug om samen met de gemeente de zegen te ontvangen.

Jeugdclub Benjamin

Vanaf half september tot aan Pasen, komt op de vrijdagavond om de week, de jeugdclub Benjamin bij elkaar in de leeftijd tot 8 jaar van 18.45-20.00u.
De avonden worden op verschillende manieren ingevuld, de kinderen horen een Bijbelverhaal, daarnaast knutselen ze graag, met allerlei materialen, of doen we spelletjes.
Maar we doen ook een aantal clubavonden samen met Friends4Life, zoals gourmetten en bowling, en in ieder geval onze kerstviering en aan het einde van het seizoen, gaan we gezellig met elkaar uit..!
Lijkt het je wat..? Als je een keer wil komen kijken, ben je van harte welkom, in de Johanneskerk. Ook je vriendje of vriendinnetje is van harte welkom!

Jeugdclub Friends4Life

In het winterseizoen vanaf half september, komt de jeugd van Friends4Life bij elkaar, van 8 tot 12 jaar, van 18.45-20.00u En dat om de week op vrijdagavond in de Johanneskerk. De ene keer wordt er aandacht besteed aan Bijbelstudie, een andere keer doen we een gezellig spel, of knutselen we. Ook staat Bowling, en andere gezellige activiteiten op het programma. Deze doen we meestal samen met de club van Benjamin.
Aan het einde van het seizoen hebben we een gezamenlijke afsluiting, dan gaan we een dagje met elkaar uit..!
Je bent van harte welkom als je een keer wil komen kijken, breng gerust een vriend of vriendin mee..!

Catechesegroep

Dit seizoen is er catechese op donderdagavond 19.00 uur in de Johanneskerk. Wil je (een keer) komen kijken, dan ben je van harte welkom en neem contact met ons op.

Bijbelkring

Elke eerste woensdag van de maand hebben we Bijbelstudie thuis in de huiskring bij Peter en Willeke van Agten.
We gaan ons verdiepen in Gods Woord een uur lang. U bent van harte uitgenodigd vanaf 19.45u. met koffie en iets lekkers. Om acht uur starten we met de studie en om negen uur proberen we te stoppen. We openen daarom altijd met gebed, en sluiten af met gebed en eventuele voorbeden. U mag bij de studie uw eigen geliefde Bijbelvertaling meenemen. We zijn begonnen met het boek Genesis. Daarbij zullen we ook in de grondtekst van het Hebreeuws een kijkje gaan nemen. Hoe zit het met de schepping? Hebben die zeven dagen iets te zeggen? Dat gaan we bekijken. Het Bijbelstudieseizoen loopt van september tot en met april.
Van harte uitgenodigd op elke eerste woensdag van de maand vanaf 19.45u.
Voor meer informatie kunt u bellen met 06-17008416

Identiteit

De Johanneskerk behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en is een Hervormde Wijkgemeente van bijzondere aard (Wba) binnen de Protestantse Gemeente Soest (PGS). Binnen de PGS neemt de Johanneskerk een plaats in als hervormde wijkgemeente, die zich rekent tot de modaliteit van de Gereformeerde Bond. De Bijbel is onze leidraad en bron voor prediking en geloof.
Wij willen een open, gastvrije en toekomstgerichte  gemeente zijn waar voor ieder mens een plek is.

Reageren niet mogelijk.