Bevestiging

Ds. Marjan van der Wal – Ds. Corine Havelaar-Bakker – Ds. Marnix van der Sijs

Op 23 mei 2021 vond de bevestiging en intree plaats van ds. Corine Havelaar als predikant in algemene dienst met een opdracht voor middengeneratie en jeugd in de Protestantse Gemeente Soest. Tevens was er de verbintenis van ds. Marjan van der Wal als predikant voor structurele hulpdienst en ds. Marnix van der Sijs als ambulant predikant voor de PGS.

Het was een feestelijke dienst op Pinksteren, helemaal in het teken van mensen die zich door God in dienst genomen weten, geroepen om de woorden van Zijn liefde en recht uit te spreken en door te geven, ‘met hart voor de gemeente en voor álle mensen die de Heer op hun weg brengt’.

Corine werd bevestigd als predikant, onder het toeziend oog van haar ouders, die ook predikant zijn.

 

 

 

 

Marjan en Marnix zetten hun predikantschap voort, alle drie ten dienste van de geloofsgemeenschap in de Protestantse Gemeente Soest, maar beslist níet daartoe beperkt! Dat komt ook tot uitdrukking in de handoplegging die Corine ontving van Rianne ten Voorde (voorganger bij Vitamine G in Hilversum), Nadia Kroon (coördinator Inloophuis Soest) en ds. Marjan van der Wal.

 

Ds. Kees Bregman leidde de bevestiging en ds. Marjan van der Wal vertelde de kinderen over Pinksteren. Vanzelfsprekend lazen we Handelingen 2 en Corine sprak vanuit de woorden van God in Jesaja 43:18-20

‘Zie, Ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn, maak rivieren in de wildernis.’

Daar hoorde het vrolijke Pinksterlied 672 bij ‘O Geest der eeuwigheid … Gij wordt een brede stroom …’ en we hoorden ook het innige ‘Een toekomst vol van Hoop’ van Sela. Ds. Marjan van der Wal en ds. Marnix van der Sijs gaven samen stem aan de voorbeden.

Pinksteren is feestelijk terwijl er eigenlijk sprake is van een verlieservaring: Jezus is weggegaan – Hij legt de droom van Gods Koninkrijk in handen van zijn leerlingen. Is het je ooit opgevallen dat bij Kerst, Pasen en Hemelvaart er sprake is van engelen, maar bij Pinksteren juist niet? Nu worden ménsen geroepen Gods boodschappers te worden, in woord en daad. En dat Hij zelf ons daarvoor de Geest geeft, geeft ons moed en hoop. Het was een gezegende Pinksterdienst!

Home

Reageren niet mogelijk.