4 okt. <> Johanneskring

Terug naar activiteiten

In het najaar starten we met een kring rond de brieven van de apostel Johannes, een naam die in de Bijbel veel voorkomt. In het Hebreeuws Jochanan, in het Grieks Johannes, en betekent: Jahweh is genadig. Hij wordt de apostel van de liefde genoemd.

We zullen zien dat in zijn brieven ook het begrip ‘waarheid’ een belangrijk woord is.

  1. In de eerste brief schrijft Johannes over dé waarheid, de openbaring van God in Christus.
  2. In de tweede brief komt liefde tot de waarheid ter sprake.
  3. In de derde brief zet de apostel uiteen hoe de waarheid in het leven van de gemeente gestalte krijgt.

Deze kring is een vervolg van de Bijbelkring die werd geleid door Teus Boutesteijn. Ter voorbereiding het boekje ‘De brieven van Johannes’ van ds. J. Belder (uitg. Groen) van harte aanbevolen, het vormt de basis van ons gesprek. Ieder die belangstelling heeft om (een keer) te komen is welkom.

Locatie:            Johanneskerk

Leiding:            ds. G.H. Kruijmer..

Tijd:                 donderdag vanaf 20.00 uur

Data:                (onder voorbehoud) 6 sep; 4 okt; 1 nov en 6 dec; data in 2019 volgen t.z.t.

 

Reactie plaatsen