7 okt. <> Wake Detentiecentrum

Terug naar activiteiten

Elke maand staan mensen in een kring bij de ingang van het Detentiecentrum Kamp van Zeist. Iedere eerste zondag van de maand om 16.30 uur.

Want gelukkig leven wij in Nederland. Hier zijn vele nuances over toelating van vluchtelingen denkbaar. Maar over één ding is vrijwel iedereen het eens. Mensen die naar een beter land op zoek zijn horen niet als criminelen in een gevangeniscel, die op gezette tijden op slot gaat. En waar je als het je emotioneel te veel wordt kan worden opgesloten in een isoleercel.

De Raad van Kerken Zeist en die van Soest hebben destijds het initiatief voor deze Wake gehouden. De ene maand verzorgt het team van Soest de invulling van de wake. De andere maand doet het team van Zeist dit. Er is een korte orde van dienst. Liederen, woorden, een gebed. Maar vooral niet te vergeten de schets van “Situatie NU” en soms een casus van Amnesty International.

We lopen op van de weg, onder het zingen van Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur, dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft! Aan het einde van het samenzijn steken wij de meegebrachte bloemen in het hek, onder het zingen van We shall overcome, some day!

Waarom waken wij? Na de Wake van 2 augustus in 2016 nam een Egyptische vrouw spontaan het woord in het Nederlands. Zij was op bezoek geweest bij haar vriend, die binnen vast zat. Een aangrijpend verhaal. Maar haar vraag Als jullie demonstreren, waarom zitten er dan nog gevangenen achter dat hek? is nog onbeantwoord. Het protest van de deelnemers aan de wake is geen tovermiddel. Het is geen dwangmiddel. Het is een kwestie van principes van enkelen, die voor dit strenge beleid menen te moeten kiezen.

De bijeenkomst vinden plaats op de eerste zondag van de maand.

Verzamelen aan Richelleweg 13 – Soesterberg. Van harte welkom!

Meer informatie: www.wakezeist.nl of via John van der Drift – 06 33684240 – driftsoest@xs4all.nl

Reactie plaatsen