Laatste nieuws    => Kerk TV 

30 okt. 2020

nieuwe projectpredikant 

Corine Havelaar start als projectpredikant voor middengeneratie en jeugd in Soest.

Lees meer

Verhalen van Soesters

over hun passie en inspiratie

Zoektocht van Anikó Ouweneel

In de kunst van een ander kunnen we iets proeven van onze eigen zoektocht.

Lees meer

Kerkdiensten

van de Protestantse Gemeente Soest

zijn ook thuis mee te vieren

Kerk-TV 

Overzicht kerkdiensten in Soest

Lijst Kerk TV/radio/podcast 

Coronavirus 

thuis blijven of samenkomen

wat kan de kerk nog doen?

De middengeneratie heeft een actie voor Advent en Kerst opgezet vanuit het thema ‘verbinding’. Doe mee en meld je aan?

Lees meer

Kerstpakkettenactie

aanmelden voor 13 december

Kerken in Soest helpen een handje

Rond de kerstdagen kerstpakketten bezorgen bij mensen die het financieel moeilijk hebben. Meld je aan!

Lees meer

Muzikaal avondgebed

woensdag 19.15 uur

livestream vanuit de Oude Kerk

Het avondgebed is een korte viering waarin de psalm van de komende zondag, gebed en orgelmuziek centraal staan.

Lees meer

VUUR

geloof en passie van Soesters

Lees dit inspirerend magazine!

VUUR geeft een inkijkje in de passie en het leven van bekende en onbekende Soesters. Voor Soesters die geloven dat er meer is tussen hemel en aarde.

Aan(af)melden/doneren VUUR  

Trektocht nieuws

27 oktober

Het Nijsse- orgel wordt verkocht, omdat Protestantse Gemeente Soest per 1 januari 2021 twee van haar vier kerkgebouwen, waaronder De Open Hof, aan de eredienst onttrekt.

Lees meer 

Communicatie

Kerkelijk Bureau T: 035-68.36.541

Adem is het interne communicatiemiddel dat bij alle PGS-leden thuis bezorgd wordt.

Dichtbij, digitale wekelijkse nieuwsbrief voor geabonneerde PGS leden. 

App Chrch, vertrouwelijke info PGS leden en activiteiten op jouw mobiel of laptop.

Lees meer

Advies aan de wijzen: Durf in geloof langs een andere weg terug te gaan!

Website Protestantse Gemeente Soest, aangesloten bij de Protestantse Kerk Nederland. Kerkelijk Bureau, Park Vredehof 2, 3762 DV Soest.

 

Reageren niet mogelijk.